Transportne in logistične storitve

Ustanovitev podjetja

  • Leta 2005 smo začeli z rabljenim tovornim vozilom opravljati klasične prevoze v mednarodnem cestnem tovornem prometu. Kakovost storitev, vizionarstvo, strokovnost in nenehna vlaganja v razvoj so že po nekaj letih pripomogli k intenzivni rasti podjetja.
  • Najpomembnejši mejnik v razvoju podjetja je bil v času svetovne gospodarske in finančne krize, ko je podjetje A-SPRINT v letih 2009 – 2011 spretno sprejelo tržne izzive in se je uspešno odzvalo na razmere nastalega povpraševanja.
  • Današnji lastni sodobno opremljen vozni park šteje preko 40 sodobnih tovornih vozil in kombijev. Vsa leta poslovanja beležimo rast prometa in pozitivne poslovne rezultate.