Transportne in logistične storitve

O podjetju

Kdo smo in s čim se ukvarjamo ?

KAKO SMO ZAČELI ?

Leta 2005 smo začeli z rabljenim tovornim vozilom opravljati klasične prevoze v mednarodnem prometu za podjetja Novoles, Danfoss, Smithers Oasis, Adria Mobil in druge. Kakovost storitev, njegovo vizionarstvo in iznajdljivost ter nenehna vlaganja v razvoj so že po nekaj letih pripomogli k intenzivni rasti podjetja. Današnji lastni sodobno opremljen vozni park šteje preko 30 tovornih vozil in kombijev. Prvo leto delovanja so znašali prihodki podjetja približno 250 tisoč evrov, danes pa so ti 30-krat višji.

Najpomembnejši mejnik v razvoju podjetja je bil v času svetovne gospodarske in finančne krize, ko je podjetje A-SPRINT v letih 2009 – 2011 spretno sprejelo tržne izzive in se je uspešno odzvalo na razmere nastalega povpraševanja.

Mejniki v razvoju podjetja A-SPRINT d.o.o.

Ustanovitev podjetja
 • Leta 2005 smo začeli z rabljenim tovornim vozilom opravljati klasične prevoze v mednarodnem cestnem tovornem prometu. Kakovost storitev, vizionarstvo, strokovnost in nenehna vlaganja v razvoj so že po nekaj letih pripomogli k intenzivni rasti podjetja.
 • Najpomembnejši mejnik v razvoju podjetja je bil v času svetovne gospodarske in finančne krize, ko je podjetje A-SPRINT v letih 2009 – 2011 spretno sprejelo tržne izzive in se je uspešno odzvalo na razmere nastalega povpraševanja.
 • Današnji lastni sodobno opremljen vozni park šteje preko 40 sodobnih tovornih vozil in kombijev. Vsa leta poslovanja beležimo rast prometa in pozitivne poslovne rezultate.
Nabava prvega kamiona

MAN solo ceradar

Začetek prevozov zdravil pod temperaturnim režimom
 • Začetek prevozov zdravil pod temperaturnim režimom (naročnik: Lek, Sandoz).
 • Nakup prvega novega tovornega vozila s temperaturnim režimom.
 • Pričetek poslovanja v najetih poslovnih prostorih v Ljubljani.
Podjetju je izdan certifikat ISO 9001:2008
 • Podjetju je izdan certifikat ISO 9001:2008 za opravljanje storitev prevoza blaga.
 • Vpisan 100 % poslovni delež družbenika Alena Kambiča.
Nakup novih poslovnih prostorov v Ljubljani

Naslov: Ukmarjeva ulica 2

Izdana nova ISO certifikata – ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

Podjetju sta izdana certifikata ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015 za opravljanje storitev prevoza blaga.

Zgrajena lastna avtomehanična delavnica

Dokončana gradnja sodobne avtomehanične delavnice v Gradacu v Beli krajini za vzdrževanje lastnega voznega parka in izvajanje tržnih storitev.

NAŠA USMERITEV PRI POSLOVANJU

OD LETA 2014 DALJE V VRHU SLOVENSKIH GAZEL

Organiziramo in izvajamo celotne logistične storitve v vseh fazah pretoka raznega blaga med proizvajalci in kupci. Načrtujemo in opravljamo mednarodni tovorni transport, vključno s skladiščenjem in ostalimi logističnimi storitvami. Specializirani in opremljeni smo za prevoze s temperaturnim režimom. Prisotni smo na celotnem evropskem trgu, Balkanu ter v državah nekdanje Sovjetske zveze.

V letu 2013 smo prejeli naziv gazela oz. hitro rastoče podjetje. V izboru gazele dolenjsko-posavske regije smo na seznamu 100 najbolj rastočih podjetij v Sloveniji leta 2016 in 2017 dosegli drugo mesto.

USMERITEV IN STRATEGIJA

USMERJENI SMO K ŽELJAM IN TEŽAVAM NAROČNIKOV
A-SPRINT želi biti  drugačno podjetje in to tudi smo. V celoti uresničujemo pričakovanja naročnikov in še veliko več: hitro najdemo in realiziramo najboljšo rešitev za še tako težko ali nemogočo nalogo. nad vhodnimi stroški.

POSLANSTVO
Naše poslanstvo je opravljanje transportnih in logističnih storitev v mednarodnem prometu za zagotovitev optimalnega delovanja oskrbovalnih verig v zadovoljstvo naročnikov. Ob tem izpolnjujemo najvišje okoljevarstvene standarde in standarde kakovosti.

VIZIJA
Želimo postati eno izmed največjih slovenskih podjetij v mednarodnem cestnem tovornem prometu in ključni evropski prevoznik blaga s temperaturnim režimom.

STRATEGIJA
Dosedanji uspehi so plod našega nenehnega stremljenja k odličnosti, timskega dela, partnerskih odnosov, zaupanja, naših vrednot in konkurenčnih prednosti. Dokazali smo znanje, sposobnost, izkušnje in iznajdljivost. Na vsem tem tudi gradimo prihodnost. Ohranjali in udejanjali bomo naš moto – biti prvi, najboljši in najhitrejši. Zato tudi smo A-SPRINT.

SKUPINA A-SPRINT

A-SPRINT D.O.O.

 • Hladilniški prevozi
 • Klasični prevozi
 • Prevozi avtomobilov

A-SPRINT TEHNIKA D.O.O.

 • Elektro instalacijski material
 • Stikalna in merilna tehnika
 •  Ostalo

TADEJ KAMBIČ S.P.

 • Mehanične storitve
 • Hladilniški prevozi
 • Klasični prevozi